VÄLKOMMEN

TILL ETT UTBILDNINGSFÖRETAG SOM GÖR SAKER ANNORLUNDA

Vi erbjuder innovativ elearning som effektiviserar inlärning och hjälper människor att utvecklas

 

SÖKER DU EN E-LEARNING INOM GDPR?

RQG erbjuder grundläggande utbildningar för alla anställda i er organisation och kan även erbjuda en hög grad av anpassning skräddarsydd för ert behov.

VÅRT FOKUS

ENKELHET, INTERAKTION OCH SPECIALISERING

För att lära sig svåra ämnen måste man kommunicera enkelt, vi tror inte på att krångla till saker i onödan. Därför håller vi alla våra utbildningar så enkla som möjligt, utan att tumma på innehållets tyngd.

Om inlärning ska optimeras behöver deltagaren placeras i förarsätet och interagera genom hela utbildningen. Vi arbetar därför med animeringar, kunskapsfrågor och spelifiering för att på så sätt fånga deltagarens uppmärksamhet och effektivisera inlärningen.

Då många av våra utbildningar är specialiserade, tar vi hjälp av partners och andra specialister. Detta för att säkerställa att ämnet är korrekt och uppdaterat i alla sakfrågor, vid de tillfällen vi själva saknar spetskompetensen.

UTBILDNINGAR

FÖR FÖRETAG OCH UNIVERSITETSSTUDENTER

Vi utvecklar bland annat utbildningar åt den finansiella marknaden, exempelvis inom ämnen som åtgärder mot penningtvätt och terrorism samt den nya dataskyddsförordningen – GDPR.  Utöver vårt företagsutbud arbetar vi även en ny modell för inlärning för högskole- och universitetsstudenter, modellen kommer att lanseras under 2018.

ERBJUDANDE

FRÅN START TILL MÅL

RQG tar hand om hela er utbildningskedja, från on-boarding av nyanställda till återkommande årliga utbildningar. Ni berättar för oss vem som ska utbildas i vad och vi löser all hantering, rapportering och kontroll av faktiskt utförande.